Privacy beleid

Privacy beleid – Petpost Nederland BV

Petpost privacy beleid is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Het beleid is van toepassing op alle Petpost producten en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Petpost respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor ons is de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens van groot belang. De gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We informeren u daarom hieronder over hoe er met uw persoonsgebonden gegevens wordt omgegaan.

In zover als wij in het kader van de bestelprocedures, die noodzakelijk zijn voor het kopen van onze producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke site view – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Tenzij u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemeld.

Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst, u voor een nieuwsbrief inschrijft of van een vergelijkbare functie gebruikmaakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • naam van uw bank, respectievelijk creditcardgegevens
  • bestelgeschiedenis

Petpost gebruikt deze gegevens om uw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, respectievelijk u de gewenste dienst aan te kunnen bieden; om klachten en terugvorderingen te verwerken; voor algemene communicatie; en voor de klantenservice, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen of het contracteren van klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was.

Als wij een derde dienstverlener inzetten/een opdracht geven (bijvoorbeeld een betalingsdienstverlener) krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Daarbij zijn ze op hun beurt ook verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om u terug te bellen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de bestelling te bevestigen en om met u te kunnen communiceren (bijv. voor het sturen van een bevestiging van bestelling of een aangevraagde nieuwsbrief).

Als u voor het eerst een bestelling plaatst of voor het eerst gebruikmaakt van functies waarvoor u zich moet registreren, worden uw gegevens opgeslagen om een bestelaccount aan te maken. Daarmee kunt u in de toekomst sneller en gemakkelijker bestellingen plaatsen en beheren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Gegeven toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmaking protesteren.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens ter verbetering van onze diensten, marktonderzoek, reclamedoeleinden en voor gebruikersprofielen – onder een pseudoniem – kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze site worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te kunnen houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Toch kunt u uw browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen, en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google linken. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen; maar we wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van plug-ins van Facebook en Twitter, bijv. de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop en de Twitter ‘Volg’-knop. Bij die knop, respectievelijk het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen uw computer en de server van de aanbieder van de plug-in (dus bijvoorbeeld Facebook, Twitter) tot stand gebracht. Daarbij kunnen door Facebook en Twitter persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens van u verzameld worden. Wij raden u aan informatie in te winnen over het soort gegevens waar het om gaat, het doel en de omvang van de gegevenswinning, en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en Twitter. Alsmede over uw relevante rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen. Lees hiervoor het privacy beleid op bijvoorbeeld http://www.facebook.com/privacy/explanation.php en http://twitter.com/privacy.

U heeft het recht te allen tijde informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen. In het geval er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Heemstede, maart 2015.